Matapos ang autopsy sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 virus

#8. Hindi naipapasa ng hayop ang COVID-19 virus sa tao, ito ay karaniwang tao-sa-tao. (Pero maganda pa rin yatang nag-iingat)

#9. Iwasan magkaroon ng ‘flu’ (trangkaso) dahil ito mismo ay nakapagpapahina ng resistensiya, at iwasan ang malalamig ng pagkain at inumin

#10. Kung may konting maramdaman na hindi maganda sa lalamunan tulad ng sore throat, o mga paunang sintomas nito (tulad ng parang sisipunin o uubuhin), labanan ito agad sa pamamagitan ng mga nabanggit sa itaas. Sa lalamunan ang unang atake ng virus at umaabot ng 3 hanggang 4 na araw bago ito mapunta sa lungs (baga)

Ingatan ang sarili at ipasa ang impormasyong ito. Sana ay makatulong sa lahat.

Copy paste nyo nalang din pakipost, pakipm sa iba pang pwede nakakaranas na ng early symptoms na pwede pang maagapan., Awareness para sa lahat.

Thank you Sir Jonathan ✌️ God bless you for this information.

 

Pages: 1 2 3

Special Offer for YOU!!