READ THIS: Doctors are Warning Families NOT to Eat Hotdogs!

Do you or your family eat hot dogs? They seem great right? Wrong, according to many doctors they have been warning families to stop eating hot dog. Ht dog are one the most favorite foods in America, during fourth of July about 115 million hot dogs are eaten on this holiday, to many people are risking their lives and the lives of their families without even realizing it. According to a study if you or your family has eaten more than 12 hotdogs in one month they have more chances of having leukemia over someone that doesn’t eat them. Is it worth your family’s life or even yours? Leukemia is a horrible disease that takes the life out of any one and treating it will make everyone life hell. So maybe next time you decide on eating hotdogs you might want to change your mind for something not so dangerous.

The reason why. Nitrite additives

Nitrites are an additive added to hot dogs, generally to combat botulism.

Through the process of cooking the hot dog the nitrates and amines are combined. Amines are naturally present in the meat to form N-nitroso, which is a seriously carcinogenic compound.

In the event that you have to feed your family hot dogs, look for nitrite-free meats or limit the amount of hot dogs you and your family eat.

You can likewise ask that supermarkets begin carrying nitrite-free hot dogs exclusively and lobby your local school board to ditch hot dogs that contain nitrates.

Ayon sa isang pagaaral, ang mga batang madalas kumain ng hotdogs ay maaaring magkaroon ng sakit. Sinasabi sa pagaaral na ang mga batang kumakain ng 12 hotdogs sa isang buwan ay siyam na beses na may mas mataas na tiyansang magkaroon ng leukemia.

Napagalaman ding ang mga babaeng buntis na kumakain ng isang piraso ng hotdog kada linggo ay maaaring magsilang ng sanggol na mayroong tiyansang magkaroon ng brain tumor.

Ano nga ba talaga ang problema sa pagkain o pagkonsumo ng hotdog?
Sinasabing gamit bilang preservative, coloring at flavoring sa mga cured meats ang nitrites at nitrates. Ginagamit ito sa mga pagkain katulad ng bacon, salami, sausages, ham, luncheon meats, hotdogs, corned beefs at ibat-ibang uri ng processed meats.

Napagalaman ding nagiging carcinogenic ang sodium nitrate kapag ito ay pumasok sa katawan ng tao. Kaya naman nagreresulta ito ng pamumuo ng ibat-ibang klase ng mga nitrosamine compounds na humahalo sa ating dugo na maaaring magdulot ng peligro sa ating mga internal organs katulad ng atay at pancreas.

Inipon ng International Agency for Research on Cancer o IARC ang mga ginawang pagrepaso sa mahigit kumulang 800 na pagaaral tungkol sa pagkonsumo ng red meat o kayay mga karneng kagaya ng baboy, baka, mutton, kambang, usa at kabayo sa kanser. Binanggit sa pag-aaral na tinipon pa mula sa 22 eksperto na nagmula pa sa 10 mga bansa ang kanser sa colon, pancreas, prostate at pati na rin ang rectum.

Ayon sa IARC, marami na ring mga pagsasaliksik ang nagpakita at nagbigay ng koneksyon ng nitrites sa stomach cancer. Maaari rin itong magdulot ng kanser sa esophagus kung saan pinakita ng isang pag-aaral na mas mataas ang tiyansa magkaroon ng ganito ang mga taong kumakain ng cured meats ng malagian. (Rogers, 1995; Mayne 2001)

Nagkaroon rin ng ebidensya patungkol sa kaugnayan ng nitrites sa brain at thyroid cancer, ngunit wala pa ring konkretong ebidensya sa kasalukuyan na makakapagpatibay ng konklusyong ito. (Preston-Martin 1996; Pogoda 2001; Aschebrook-Kilfoy 2013; IARC 2010)
Nitong nakaraang 2010, dineklara ng mga ekspertong mula sa IARC o mas kilala bilang World Health Organizations International Agency for Research on Cancer na ang kinai nna nitrates at nitries at maaaring maging isang human carcinogen na katulad na nabanggit sa taas.

Naisipan namang isama ng California Office of Environmental Health Hazard Assessment ang nitrites kasama ang amines o amides bilang isang uri ng carcinogen.
Bagamat nakitaan ng nitrates ang mga natural na pagkain katulad ng spinach at ilang madahong gulay, nakita sa pagaaral na wala itong koneksyon sa stomach cancer.

Nagpahayag naman ang Department of Health o DOH na hindi naman kinakailangan na ipagbawal ang pagkain o pagkonsumo ng mga processed, cured, o red meat. Balanseng pagkain lamang ang kailangan sa mga ito. Gawin ito katulad ng pagkain ng mga masusustansiyang pagkain katulad ng mga prutas at gulay dahil kailangan pa rin ng katawan ang karne para sa malakas na pangagatawan.

Mas mainam din na sabayan ito ng tamang pageehersisyo tuwing umaga, maayos at sapat na oras ng tulog at pahinga, at tamang dami ng tubig na iniinom sa isag araw para magkaroon ng malusog na katawan. Maaari ring iwasan ang ilang bisyo gaya ng sigarilyo at alak. Kaya naman balanseng nutrisyon at sustansya ang kailangan ng bawat tao.

Special Offer for YOU!!